niedziela, 28 lutego 2010

Cukrzyca na tle społeczeństwa

Mianem choroby społecznej według definicji WHO określa się takie trwałe uszkodzenie zdrowia, które ogranicza lub uniemożliwia wykonywanie typowych zadań życiowych, jak np. swobodny wybór kierunku kształcenia, pracy zawodowej, planowanie rodziny, które skraca średni oczekiwany okres życia, wymaga stałej medycznej i społecznej opieki, którego wskaźnik chorobowości jest większy aniżeli 1%. Jednocześnie choroba o podobnych cechach, ze względu na masowość występowania, powoduje takie straty ludzkie, społeczne i produkcyjne, że wpływa na wielkość dochodu narodowego. W związku z powyższym musi stanowić przedmiot zainteresowania całego społeczeństwa i państwa, które interweniuje organizując ogólnospołeczny program zwalczania choroby. Takiej definicji choroby społecznej w pełni odpowiada cukrzyca.
Długotrwały charakter choroby, problemy, jakie ona narzuca, wymagają w zwalczaniu cukrzycy ciągłej racjonalnej aktywizacji samego chorego oraz jego rodziny i otoczenia, a także lekarzy i innych osób zajmujących się zwalczaniem tej choroby, odpowiednich instytucji ochrony zdrowia i społecznych oraz środowisk, w których przebywa chory na cukrzycę. Ludzie chorzy na cukrzycę mogą być dla swojej rodziny, społeczeństwa, systemu opieki zdrowotnej i samych siebie albo źródłem radości, albo ciężarem. Zależy to od sposobu w jaki są traktowani.
Cukrzyca jako problem zdrowotny jest jak dotąd w Polsce niedoceniana. W większości krajów rozwiniętych zwalczanie cukrzycy jest natomiast ogromnym problemem państwowym i społecznym, często regulowanym przez osobne akty ustawodawcze. Powszechnie uznaje się konieczność i zaleca tworzenie państwowych i społecznych programów zwalczania cukrzycy. Do dziś wiele osiągnięto w sprawie umożliwienia leczenia cukrzycy oraz ułatwienia życia ludziom chorym na tą chorobę. Wyzwania cukrzycy i jej ciężkich powikłań stają się jednak coraz większe. Osoby z cukrzycą muszą mieć zagwarantowane wypełnienie podstawowych praw człowieka w celu pełnego uczestnictwa w społeczeństwie. Medyczne i społeczne potrzeby chorych na cukrzycę powinny być zaspokojone. Oparte na dowodach postępy wiedzy z ostatniej dekady powinny stać się normami w leczeniu cukrzycy na następną dekadę. Osoby z cukrzycą uznaje się za kluczowych partnerów postępowania terapeutycznego, w związku z czym powinny one mieć pełny dostęp do informacji dotyczącej swojego stanu. Jakość opieki stale się poprawia dzięki stosowaniu nowoczesnych systemów informatycznych. Należy ustalać osobiste, lokalne, regionalne i krajowe cele odnoszące się do stopniowej eliminacji problemów złego stanu zdrowia i przedłużania życia. Tworzy się rzeczywistą współpracę osób świadczących opiekę, uczonych, polityków zdrowia, organizatorów, przedstawicieli przemysłu i osób z cukrzycą w celu identyfikacji i przezwyciężania problemów oraz formułowania programów i monitorowania ich realizacji. Należy udzielić jak największego, możliwego wsparcia dla podstawowych i stosownych badań mających na celu prewencję cukrzycy i jej powikłań.
Ryzyko rozwoju cukrzycy dotyczy ponad 300 mln ludzi na świecie. Gospodarcze skutki choroby w najsilniej dotkniętych nią krajach mogą być większe, niż skutki pandemii AIDS. Coroczne, światowe koszty opieki zdrowotnej nad cukrzykami w wieku od 20 do 79 lat wynoszą co najmniej 153 miliardy dolarów. Do 2025 r. wydatki te wyniosą od 213 miliardów do 396 miliardów dolarów - o ile poprawne są prognozy, według których liczba cukrzyków wzrośnie do 2025 r. z obecnych 194 milionów do 333 milionów. Według szacunków ponad 75% przypadków cukrzycy pojawi się do 2025 r. w krajach rozwijających się. Będzie to skutek szybkich zmian społecznych i kulturowych oraz coraz intensywniejszej urbanizacji. Cukrzyca może osłabić systemy opieki zdrowotnej - obecnie nadwerężone pandemią AIDS. Naciska się na firmy produkujące żywność, by produkowały zdrowsze produkty oraz na rządy, by rozpoczęły narodowe kampanie zwalczania cukrzycy.

1 komentarz:

 1. CUKRZYCA/INFO. (BIOLOGICZNA POMOC !!). *****

  PRZY CUKRZYCY WAŻNYM JEST, ABY DOSTOSOWAĆ ODŻYWIANIE DO TABEL Z TZW. NISKIMI WĘGLOWODANAMI:
  Są to węglowodany, które po spożyciu podnoszą poziom cukru we krwi maksymalnie do 26% wzrostu, czyli nie nadwyrężają trzustki. Jemy niskotłuszczowo, 0% negatywnych TOKSYN, energetyczne węglowodany wyłącznie NIE przekraczające po spożyciu DOZWOLONEJ granicy; czyli 26% wzrostu. Pokarmy o właściwym doborze białek, oraz co niezmiernie istotne, nie zawierające toksyn spowalniających i zatruwających nasze organizmy.

  CHORUJĄC NA CUKRZYCĘ POWINNIŚMY ZATEM, REALIZOWAĆ DIETĘ:
  Wg tzw. NISKICH węglowodanów, tj. do 26% wzrostu, i nie chodzi bynajmniej o ilość czy o to, że są cukry proste lub złożone. Chodzi o to, aby klasyfikować węglowodany wg wzrostu poziomu cukru jaki POWODUJĄ we krwi po spożyciu. Nie uwzględniają tego wymienniki WW węglowodanowe, które pokazują wyłącznie ilości węglowodanów jako ilości, a nie uwzględniają JAKOŚCI !!

  TABELE; DOZWOLONE ORAZ ZAKAZANE DOPEŁNIAJĄ WŁAŚCIWEJ IDENTYFIKACJI PRAWD PRZYRODNICZYCH:
  Dostosowanie się do tabel zalecane i dozwolone pozwala w 2-3 DNI ustabilizować poziom cukru we krwi i NIE jest to TRUDNE.

  PAMIĘTAJMY, ŻE POZIOM CUKRU WE KRWI NIE PODNOSI ANI POWIETRZE, ANI WODA MINERALNA, LECZ ZJADANE WĘGLOWODANY:
  Taki sposób odżywiania jest skuteczny i warto go zastosować OD ZARAZ !! Ostatnie słowo, co oczywiste należy zawsze do naszego lekarza rodzinnego.

  WAŻNE.
  GLUKOZA NATURALNA; TO RYŻ, WSZYSTKIE KASZE, OWOCE, WARZYWA:
  Logika myślenia, postęp i spokój. Także wypowiadanie słów, które mają merytoryczną wartość. Wskazane są produkty zalecane i dozwolone wg tzw. INDEKSU ŻYWIENIOWEGO, tj. IŻ produktu. *****

  GLUKOZA NIENATURALNA; TO MĄKA I CUKIER:
  Irracjonalne zachowania, częsta zmiana nastroju, nerwowość. Również wypowiadanie słów, które nic nie znaczą.

  ZOBACZ TEŻ; CUKRZYCA typu 2, wg: IRL KRAKÓW.
  Książka, pt._______: PORADNIK ŻYWIENIOWY człowieka w XXI wieku. *****
  Wydanie drugie: zaktualizowane i uzupełnione.
  Skrót adresu strony w Internecie_______: INSTYTUTIRL
  ADRES_______: http://www.instytutirl.com.pl/

  BH.304.
  ENGLISH VERSION_______: http://www.instytutirl.com.pl/index9.php

  Biologia, medycyna.

  OdpowiedzUsuń